NEWSLETTER

Mobilizace měkké techniky

Manuální terapie, kdy nenásilně a postupně obnovujeme kloubní vůli i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu nebo páteře. Součástí této metody jsou i automobilizační cviky,které klient může po instruktáži provádět sám doma.

  • odstranění blokád v oblasti kloubů a páteře
  • příznivé ovlivnění bolesti a poruch pohybového systému

Použití měkké techniky je všude tam, kde potřebujeme znovuobnovit protažlivost měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě a tím odstranit bolest, napětí a to i na vzdálenějších místech ( ošetření jizev, otoky, stažení tkáně nad místem bolesti, bolestivé svaly). Součástí měkkých technik je i metoda PIR (postizometrická relaxace), která spojuje manuální medicínu a vlastní rehabilitaci, ovlivňuje svalové spasmy a přetížená svalová vlákna, zmenšuje bolest a připravuje svaly na následnou pohybovou aktivitu. Tím,že upravíme napětí jednoho svalu, ovlivníme i napětí všech svalů tvořících funkční řetězec.Mobilizace měkké techniky, kterou nabízíme v Salonu Andělské Krásy je manuální terapie, kdy nenásilně a postupně obnovujeme kloubní vůli i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu nebo páteře.

Při této metodě jsou používány především mobilizační techniky, které se zakládají na svalové facilitaci a inhibici za aktivní účasti klienta. V praxi to znamená, že se během mobilizace využívá funkční pohyb, který odpovídá volnému, svaly vyvolanému pohybu. Základem této techniky je tedy dosažení hranice možného rozsahu kloubu do omezeného směru, kde se poté může využít pružení nebo nárazovou manipulaci a tím dosáhnout uvolnění.

Léčba je indikována při omezené pohyblivosti kloubů nebo páteře. Nejčastěji se využívá mobilizace kloubů s tzv.funkční blokádou. Cílem je dosažení normalizace elastičnosti měkkých tkání a jejich vzájemné pohyblivosti. Manipulace a mobilizace je tedy vysoce specializovaný úkon prováděný naším zkušeným fyzioterapeutem, s cílem uvolnit zablokované kloubní struktury pohybového ústrojí a tím docílit uvolnění blokád, svalových spasmů a zmírnění bolestivých projevů.